MEDARBETARE

Romil Varli

Arbetar med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Särskilt inriktad på migrationsrätt. Åtar sig även uppdrag inom affärsjuridik.

Utbildning och erfarenhet

 • Kandidat- och masterexamen inom internationell affärsjuridik. Jönköping
 • Jur.kand. Stockholms universitet
 • Skattehandläggare Skatteverket Södertälje
 • Biträdande jurist George Yanko Advokatbyrå

Verksamhetsområden

 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Migrationsrätt
 • Kommersiella avtal; upprättar och granskar avtal
 • Arbetsrätt
 • Startup-juridik (AB); bilda bolag, aktieägaravtal, immateriella rättigheter, sekretessavtal, etc.
 • Franchisejuridik

Övrigt

 • Talar Assyriska, Engelska
 • Praktiserat hos Delphi advokatbyrå